عکس رهبر جدید
header

بایگانی رشد نوجوان

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد نوجوان» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 86)
عالی
( 55 نفر   64% )
خوب
( 14 نفر   16.3% )
متوسط
( 5 نفر   5.8% )
ضعیف
( 12 نفر   14% )
۹۱ نفر
۹,۶۲۳,۸۵۴ نفر
۱۴,۶۵۲ نفر
۱۰,۳۳۱ نفر