عکس رهبر جدید
header

بایگانی رشد نوجوان

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱. مهر ۱۴۰۰
  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد نوجوان» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 239)
عالی
( 153 نفر   64% )
خوب
( 32 نفر   13.4% )
متوسط
( 16 نفر   6.7% )
ضعیف
( 38 نفر   15.9% )
۱۴۲ نفر
۱۱,۶۱۰,۷۲۷ نفر
۱۳,۹۴۴ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر