عکس رهبر جدید

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

لوگوی دفتر انتشارات  فناوری آموزشی

 

 

 

 

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶

تلفن: 88831161

صندوق پستی: ۶۵۶۸ - ۱۵۸۷۵

نمابر: ۸۸۳۰۱۴۷۸

امور مشترکین مجلات: تهران، صندوق پستی: ۴۹۷۹ - ۱۱۱۵۵

 

شرکت افست

لوگوی شرکت افست

 

 

 

 

نشانی: تهران، کیلومتر 4 جاده آبعلی، پلاک 8

تلفن: 77339093

کد پستی: 53171 - 17468

صندوق پستی: 4979 - 11155

وب سایت: www.offset.ir

 

تماس با ما