عکس رهبر جدید
مبانی سازمان‌دهی محتوای آموزش فلسفه در رشد آموزش معارف اسلامی
مبانی سازمان‌دهی محتوای آموزش فلسفه در رشد آموزش معارف اسلامی

مبانی سازمان‌دهی محتوای آموزش فلسفه در رشد آموزش معارف اسلامی

کتاب باید متناسب با سن مخاطب بوده و نگاه آینده‌نگرانه داشته باشد
کتاب باید متناسب با سن مخاطب بوده و نگاه آینده‌نگرانه داشته باشد

کتاب باید متناسب با سن مخاطب بوده و نگاه آینده‌نگرانه داشته باشد

فناوری‌های دیجیتال؛ جایگزین‌های دست‌ورزی‌های فیزیکی
فناوری‌های دیجیتال؛ جایگزین‌های دست‌ورزی‌های فیزیکی

فناوری‌های دیجیتال؛ جایگزین‌های دست‌ورزی‌های فیزیکی

برگزاری چهار نشست تخصصی در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
برگزاری چهار نشست تخصصی در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

برگزاری چهار نشست تخصصی در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

چالش‌ها و راهکارهای پیش روی دبیران زمین‌شناسی ـ انسان و محیط زیست
چالش‌ها و راهکارهای پیش روی دبیران زمین‌شناسی ـ انسان و محیط زیست

چالش‌ها و راهکارهای پیش روی دبیران زمین‌شناسی ـ انسان و محیط زیست

رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان منصوب شد
رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان منصوب شد

رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان منصوب شد

اخبار دیگر

سردبیران جدید مجلات دانش‌آموزی و بزرگسال عمومی معرفی شدند
مراسم تکریم و معارفه تعدادی از سردبیران جدید مجلات دانش آموزی و بزرگسال عمومی برگزار شد.
نیاز شیمی به خرده مهارت در کنار مهارت
جدیدترین شماره فصل‌نامه «رشد آموزش شیمی» در جدیدترین شماره خود به حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی ـ شیمی به عنوان یکی از 11 حوزه تربیت و یادگیری پرداخته است.
۱۳۶ نفر
۱۳,۱۴۰,۰۲۰ نفر
۵,۳۱۷ نفر
۱۲,۸۸۰ نفر
۱,۱۸۶,۸۴۳ نفر