جشنواره فیلم رشد باید در خدمت نظام آموزشی باشد
جشنواره فیلم رشد باید در خدمت نظام آموزشی باشد

جشنواره فیلم رشد باید در خدمت نظام آموزشی باشد

محتوای تربیتی استاندارد مؤسسات دانش‌بنیان با اتصال به رمزینه‌های پاسخ سریع، در کتاب‌های درسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت
محتوای تربیتی استاندارد مؤسسات دانش‌بنیان با اتصال به رمزینه‌های پاسخ سریع، در کتاب‌های درسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت

محتوای تربیتی استاندارد مؤسسات دانش‌بنیان با اتصال به رمزینه‌های پاسخ سریع، در کتاب‌های درسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت

سومین جلسه شورای اجرایی پنجاه و یکمین جشنواره فیلم رشد برگزار شد
سومین جلسه شورای اجرایی پنجاه و یکمین جشنواره فیلم رشد برگزار شد

سومین جلسه شورای اجرایی پنجاه و یکمین جشنواره فیلم رشد برگزار شد

پشتیبانی از کتاب‌های درسی یکی از وظایف اساسی مجلات رشد است
پشتیبانی از کتاب‌های درسی یکی از وظایف اساسی مجلات رشد است

پشتیبانی از کتاب‌های درسی یکی از وظایف اساسی مجلات رشد است

مجموعه آموزشی «تولید محتوای پویانمایی» تولید و در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) منتشر شد
مجموعه آموزشی «تولید محتوای پویانمایی» تولید و در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) منتشر شد

مجموعه آموزشی «تولید محتوای پویانمایی» تولید و در شبکه ملی مدارس ایران (رشد) منتشر شد

سامان‌دهی در مسیر علمی
سامان‌دهی در مسیر علمی

سامان‌دهی در مسیر علمی

جشنواره فیلم رشد می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگو پیرامون آموزش و تربیت فراهم کند
جشنواره فیلم رشد می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگو پیرامون آموزش و تربیت فراهم کند

جشنواره فیلم رشد می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگو پیرامون آموزش و تربیت فراهم کند

جلسات وبیناری فصلنامه‌های تخصصی رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌ها در فصل تابستان
جلسات وبیناری فصلنامه‌های تخصصی رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌ها در فصل تابستان

جلسات وبیناری فصلنامه‌های تخصصی رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌ها در فصل تابستان

اخبار دیگر

وبینار هم‌اندیشی روش‌‌های ارتقای کیفیت محتوایی فصلنامه «رشد‌آموزش شیمی» برگزار می‌شود
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با همکاری دبیرخانه راهبری شیمی کشوری مستقر در بیرجند وبیناری با موضوع روش‌‌های ارتقای کیفیت محتوایی فصلنامه رشد‌آموزش شیمی برگزار می‌کند.
یازده هزار دقیقه فیلم آموزشی در شبکه ملی رشد منتشر شد
رئیس گروه توسعه رسانه‌های دیداری و شنیداری دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اعلام کرد که این دفتر موفق شد تا در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹، حدود ۱۱ هزار دقیقه فیلم آموزشی را تولید و در سامانه رشد بارگذاری کند.
دومین هفته سلسله وبینارهای مجلات رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌های کشور
دومین وبینار از سلسله جلسات دفاتر مجلات رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌های کشور با هدف تعامل و برقراری ارتباط بیشتر مجلات رشد برگزار می‌شود.
تمرکز بر اقدامات فناورانه در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان ضرورت دارد
دکتر حسن ملکی در بخش دوم ارائه گزارش عملکرد و بررسی برنامه‌های دفاتر سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که به فعالیت‌های دفتر انتشارات و فناوری آموزشی اختصاص داشت، بر ضرورت تمرکز بر اقدامات فناورانه در این دفتر تأکید کرد.
استانداردهای محتوایی مراکز علمی و آموزشگاه‌های زبان‌‌های خارجی تدوین می‌شود
اولین جلسه کارگروه تدوین استانداردهای محتوایی مراکز علمی و آموزشگاه‌های آزاد زبان‌‌های خارجی برگزار شد.
تدوین استانداردهای رسانه‌ها و تجهیزات آموزشی از اقدامات تحولی سازمان پژوهش است
رئیس گروه تدوین استانداردهای مواد، وسایل، رسانه‌ها و تجهیزات آموزشی تأکید کرد: تدوین استانداردهای لازم در این زمینه‌ها از اقدامات تحولی و سیاست‌های راهبردی سازمان پژوهش است.
سلسله وبینارهای مجلات رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌های کشور برگزار می‌شود
به گزارش واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، با هدف تعامل و برقراری ارتباط بیشتر مجلات رشد با سرگروه‌های آموزشی استان‌های کشور جلسات وبیناری از سوی دفاتر مجلات رشد برگزار خواهد شد.
گزارش آماری از ثبت‌نام کنندگان در دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد
تاکنون بیش از ۳۲۰۰ نفر از تهران و شهرستان‌های مختلف کشور در گروه‌های مختلف معلمان، دانش آموزان، دانشجو معلمان و ... برای شرکت دهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد ثبت نام کرده‌اند

عکس هفته: برنامه‌های مدرسه

برنامه‌‌های مدرسه
۸۹ نفر
۸,۸۹۲,۷۰۳ نفر
۶۲۱ نفر
۴,۴۷۲ نفر