عکس رهبر جدید

شرایط ارسال مقاله برای مجلات عمومی رشد

قابل توجه نویسندگان و مترجمان

* مقاله‌هایی که برای درج در هر یک از ماه‌نامه‌‌های عمومی رشد می‌فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی تربیتی فرهنگی مجله مورد نظرتان مرتبط بوده و نباید قبلاً در جای دیگری چاپ شده باشند.
* مقاله‌های ترجمه شده باید با متن اصلی هم‌خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه آن‌ها باشد.
* چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید بفرمایید.
* مقاله یک خط در میان، بر یک روی کاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود.
* نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
* محل قراردادن جدول‌ها، شکل‌ها و عکس‌ها در متن مشخص شود.
* مقاله باید دارای چکیده باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.
* کلمات حاوی مفاهیم نمایه (کلید واژه‌ها) از متن استخراج و روی صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند.
* مقاله‌ باید دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد.
* معرفی‌نامه کوتاهی از نویسنده یا مترجم همراه عناوین و آثار و شماره تماس وی پیوست شود.
* لازم به ذکر است مجلات رشد در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار هستند.
* مقالات دریافتی بازگردانده نمی‌شود.
* آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر مسئولان مجلات نیست.
* لطفاً تصویر آخرین حکم کارگزینی خود را ضمیمه مقاله ارسال فرمائید.

ارسال مقاله

فرم الکترونیکی ارسال مقاله

لطفاً نام خود را وارد کنید
لطفاً نام‌خانوادگی خود را وارد کنید
لطفاً پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفاً تلفن خود را وارد کنید
لطفاً متن نامه را وارد کنید
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفاً برای نام فایل از حروف لاتین استفاده کنید.
* لطفا نوع ارسال مشخص شود