عکس رهبر جدید
header

بایگانی رشد جوان

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱. مهر ۱۴۰۰
  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد جوان» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 67)
عالی
( 34 نفر   50.7% )
خوب
( 6 نفر   9% )
متوسط
( 8 نفر   11.9% )
ضعیف
( 19 نفر   28.4% )
۲۹۴ نفر
۱۱,۶۱۱,۴۹۰ نفر
۱۴,۷۰۷ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر