عکس رهبر جدید
header

بایگانی رشد جوان

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد جوان» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 26)
عالی
( 14 نفر   53.8% )
خوب
( 1 نفر   3.8% )
متوسط
( 4 نفر   15.4% )
ضعیف
( 7 نفر   26.9% )
۱۵۸ نفر
۹,۶۲۴,۱۵۶ نفر
۲۰۵ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر