افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش زیست‌شناسی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 3)
عالی
( 3 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۸۱ نفر
۸,۸۹۴,۰۴۶ نفر
۱,۹۶۴ نفر
۴,۴۷۲ نفر