عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش زیست‌شناسی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 14)
عالی
( 9 نفر   64.3% )
خوب
( 3 نفر   21.4% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 2 نفر   14.3% )
۲۷۶ نفر
۱۱,۶۱۲,۱۶۳ نفر
۱۵,۳۸۰ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر