عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش زیست‌شناسی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 9)
عالی
( 7 نفر   77.8% )
خوب
( 1 نفر   11.1% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   11.1% )
۸۷ نفر
۹,۶۲۴,۳۳۷ نفر
۳۸۶ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر