عکس رهبر جدید
header

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد برهان متوسطه اول» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 96)
عالی
( 68 نفر   70.8% )
خوب
( 11 نفر   11.5% )
متوسط
( 4 نفر   4.2% )
ضعیف
( 13 نفر   13.5% )
۱۱۸ نفر
۱۱,۶۱۰,۶۴۲ نفر
۱۳,۸۵۹ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر