عکس رهبر جدید
header

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد برهان متوسطه اول» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 35)
عالی
( 26 نفر   74.3% )
خوب
( 2 نفر   5.7% )
متوسط
( 2 نفر   5.7% )
ضعیف
( 5 نفر   14.3% )
۱۷۸ نفر
۹,۶۲۳,۸۱۹ نفر
۱۴,۶۱۷ نفر
۱۰,۳۳۱ نفر