عکس رهبر جدید

بایگانی رشد آموزش ریاضی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۳۹. پاییز ۱۴۰۰
  • شماره ۱۳۸. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش ریاضی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 17)
عالی
( 13 نفر   76.5% )
خوب
( 2 نفر   11.8% )
متوسط
( 2 نفر   11.8% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۱۶۹ نفر
۱۱,۶۱۲,۰۲۴ نفر
۱۵,۲۴۱ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر