عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش ریاضی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 12)
عالی
( 9 نفر   75% )
خوب
( 1 نفر   8.3% )
متوسط
( 2 نفر   16.7% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۱۱۷ نفر
۹,۶۲۴,۳۱۴ نفر
۳۶۳ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر