افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش ریاضی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 5)
عالی
( 5 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۴۰۲ نفر
۸,۸۹۴,۰۱۵ نفر
۱,۹۳۳ نفر
۴,۴۷۲ نفر