عکس رهبر جدید

بایگانی رشد معلم

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد معلم» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 1)
عالی
( 1 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۱۰۶ نفر
۹,۶۲۴,۲۰۰ نفر
۲۴۹ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر