عکس رهبر جدید

بایگانی رشد معلم

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد معلم» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 10)
عالی
( 8 نفر   80% )
خوب
( 1 نفر   10% )
متوسط
( 1 نفر   10% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۲۳۸ نفر
۱۱,۶۱۱,۶۳۳ نفر
۱۴,۸۵۰ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر