عکس رهبر جدید

معرفی کتاب‌های مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان

header ertebat

بایگانی رشد آموزش ابتدایی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش ابتدایی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 8)
عالی
( 5 نفر   62.5% )
خوب
( 1 نفر   12.5% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 2 نفر   25% )
۹۰ نفر
۹,۶۲۴,۰۰۲ نفر
۵۱ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر