عکس رهبر جدید

معرفی کتاب‌های مناسب برای دانش‌آموزان و معلمان

header ertebat

بایگانی رشد آموزش ابتدایی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش ابتدایی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 23)
عالی
( 7 نفر   30.4% )
خوب
( 11 نفر   47.8% )
متوسط
( 1 نفر   4.3% )
ضعیف
( 4 نفر   17.4% )
۱۸۴ نفر
۱۱,۶۱۱,۰۴۶ نفر
۱۴,۲۶۳ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر