عکس رهبر جدید
header ensani

بایگانی رشد آموزش جغرافیا

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۲۹. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش جغرافیا» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 2)
عالی
( 2 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۷۲ نفر
۹,۶۲۴,۳۳۳ نفر
۳۸۲ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر