عکس رهبر جدید
header ensani

بایگانی رشد آموزش جغرافیا

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۳۰. پاییز ۱۴۰۰
  • شماره ۱۲۹. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش جغرافیا» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 4)
عالی
( 3 نفر   75% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   25% )
۱۷۶ نفر
۱۱,۶۱۲,۱۴۴ نفر
۱۵,۳۶۱ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر