افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش تربیت‌بدنی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 4)
عالی
( 1 نفر   25% )
خوب
( 2 نفر   50% )
متوسط
( 1 نفر   25% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۱۰۴ نفر
۸,۹۰۷,۸۹۹ نفر
۱,۳۹۸ نفر
۶,۵۱۰ نفر