عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش تربیت‌بدنی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 5)
عالی
( 1 نفر   20% )
خوب
( 2 نفر   40% )
متوسط
( 1 نفر   20% )
ضعیف
( 1 نفر   20% )
۷۷ نفر
۹,۶۲۳,۸۴۵ نفر
۱۴,۶۴۳ نفر
۱۰,۳۳۱ نفر