عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش تربیت‌بدنی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 12)
عالی
( 5 نفر   41.7% )
خوب
( 3 نفر   25% )
متوسط
( 2 نفر   16.7% )
ضعیف
( 2 نفر   16.7% )
۱۲۳ نفر
۱۱,۶۱۰,۷۱۸ نفر
۱۳,۹۳۵ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر