عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد مدیریت مدرسه» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 0)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۶۶ نفر
۹,۶۲۴,۳۱۶ نفر
۳۶۵ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر