داستان‌های شما: علی حبیبی کلاس دوم از ساری؛ دبستان شهدای بخش هشت

صندوق پست آه بلندی کشید و گفت: «چه زندگی غم انگیزی! چند ماه است که یک نامه هم توی دلم نیانداخته‌اند. باید خودم دست به کار بشوم.»

و راه افتاد تا به اداره‌ی پست رسید.

مستقیم به اتاق مدیر رفت و شکایت کرد.

مدیر گفت: «ما هم از این وضع ناراحتیم چون چند ماهی است که نامه‌ای به دست ما نرسیده است چون علم پیشرفت کرده و همه اطلاعات در گوشی‌ها است.»

صندوق پست گفت: «بهتر است به جای پیامک آدم‌ها به همدیگر نامه بدهند چون با دیدن دستخط هم‌دیگر خوشحال می‌شوند.»

فیلم‌های ارسالی مخاطبان رشد نوآموز

header

بایگانی رشد نوآموز

بایگانی سال 1400

  • شماره ۹. خرداد ۱۴۰۰
  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰
۵۲ نفر
۸,۸۹۳,۸۹۸ نفر
۱,۸۱۶ نفر
۴,۴۷۲ نفر