عکس رهبر جدید

فیلم‌های ارسالی مخاطبان رشد نوآموز

header

بایگانی رشد نوآموز

بایگانی سال 1400

  • شماره ۹. خرداد ۱۴۰۰
  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی رشد نوآموز

محتوای ارائه شده مجله «رشد نوآموز» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 52)
عالی
( 35 نفر   67.3% )
خوب
( 3 نفر   5.8% )
متوسط
( 3 نفر   5.8% )
ضعیف
( 11 نفر   21.2% )
۱۰۲ نفر
۹,۶۲۴,۱۲۰ نفر
۱۶۹ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر