عکس رهبر جدید
header

بایگانی رشد نوآموز

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱. مهر ۱۴۰۰
  • شماره ۹. خرداد ۱۴۰۰
  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی رشد نوآموز

محتوای ارائه شده مجله «رشد نوآموز» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 84)
عالی
( 57 نفر   67.9% )
خوب
( 5 نفر   6% )
متوسط
( 4 نفر   4.8% )
ضعیف
( 18 نفر   21.4% )
۲۱۸ نفر
۱۱,۶۱۱,۳۹۴ نفر
۱۴,۶۱۱ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر