عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در رسانه‌‌ها

سازمان پژوهش، 4 نشست تخصصی در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار می‌کند [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ]
رئیس هیات مدیره مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان منصوب شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ]
سردبیران جدید مجلات دانش‌آموزی و بزرگسال عمومی معرفی شدند [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ]
انتشار 3 فصلنامه دیگر از گروه مجلات رشد [ پرتال وزارت آموزش و پرورش - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ]
انتشار 3 فصلنامه دیگر از گروه مجلات رشد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ]
دبیر پنجاه‌ ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد معرفی شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ]
دبیر پنجاه‌ ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد معرفی شد [ پرتال وزارت آموزش و پرورش - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ]
فراخوان «پنجمین دوره خاطره‌های معلمی رشد» منتشر شد [ پرتال وزارت آموزش و پرورش - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ]
فراخوان «پنجمین دوره خاطره‌های معلمی رشد» منتشر شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ]
بررسی شاخص‌های مجلات کودکان در مقایسه با رشد کودک [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۷ اسفند ۱۴۰۰ ]
صفحه ۱ از ۲۷