عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در رسانه‌‌ها

تحلیل محتوای کتاب درسی فارسی پایه دوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ]
بیش‌فعالی در کودکان؛‌ از تعریف تا تسهیل [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ]
صفحه رسمی سازمان پژوهش ‌در شبکه شاد رونمایی شد [ خبرگزاری پانا - ۷ شهریور ۱۴۰۲ ]
صفحه رسمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در شبکه شاد رونمایی شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۷ شهریور ۱۴۰۲ ]
مشارکت پذیری، چرخش جدی در فعالیت‌های سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خواهد بود [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۷ شهریور ۱۴۰۲ ]
نتایج مطالعات تیمز پس از تغییر کتاب‌های درسی ریاضی [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۲ ]
ساحت‌های تربیتی در آموزش شیمی [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ]
اثربخشی تدریس همیاری در آموزش درس تاریخ [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ ]
نومعلمان، برای رشد قلم به دست شوند [ پرتال وزارت آموزش و پرورش - ۲۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ]
اکران استانی فیلم رشد پایان یافت [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۹ اَمرداد ۱۴۰۲ ]
صفحه ۱ از ۶۹