عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در رسانه‌‌ها

انتشار سه فصل‌نامه دیگر از گروه مجلات رشد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱ ]
مجلات رشد، رسانه‌ی تربیتی نقش‌آفرین و مکمل کتاب‌های درسی در عرصه تعلیم و تربیت [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ]
بیستمین گردهمایی سراسری معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها در مشهد برگزار شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ]
یافته‌‌های طرح ملی پایش اثربخشی شبکه شاد تشریح شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ]
بیستمین نشست سراسری معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها برگزار می‌شود [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ]
ضرورت شناخت کارکرد محتوای الکترونیکی در آموزش و پرورش [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ]
انتشار چهار فصل‌نامه دیگر از گروه مجلات رشد [ خبرگزاری پانا - ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ]
انتشار چهار فصل‌نامه دیگر از گروه مجلات رشد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ]
انتشار چهار فصل‌نامه دیگر از گروه مجلات رشد [ پرتال وزارت آموزش و پرورش - ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ]
جدیدترین شماره فصل‌نامه «رشد آموزش جغرافیا» منتشر شد [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۲۰ تیر ۱۴۰۱ ]
مجله رشد هنرجو، تبدیل به مرجعی برای هنرستان‌ها و هنرجویان شود [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ]
صفحه ۱ از ۳۰