عکس رهبر جدید
انتشارات کمک آموزشی رشد/بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

بازتاب اخبار دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در رسانه‌‌ها

فیلم‌های مستند بلند بخش مسابقه پنجاه‌و‌یکمین جشنواره رشد مشخص شدند [ پرتال سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی - ۶ آذر ۱۴۰۰ ]
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره کتاب رشد معرفی شدند [ خبرگزاری صدا و سیما - ۱ آذر ۱۴۰۰ ]
نوزدهمین جشنواره کتاب رشد پایان یافت [ خبرگزاری پانا - ۱ آذر ۱۴۰۰ ]
برگزیدگان نوزدهمین جشنواره کتاب رشد معرفی شدند [ پرتال وزارت آموزش و پرورش - ۱ آذر ۱۴۰۰ ]
صفحه ۱ از ۱۵