عکس رهبر جدید

بایگانی رشد مدرسه‌ فردا

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد مدرسه فردا» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 3)
عالی
( 3 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۲۹۶ نفر
۱۱,۶۱۲,۲۹۲ نفر
۱۵,۵۰۹ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر