عکس رهبر جدید

بایگانی رشد آموزش فیزیک

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۲۹. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش فیزیک» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 40% )
خوب
( 40% )
متوسط
( 20% )
ضعیف
( 0% )
۲۰۷ نفر
۱۱,۶۱۰,۶۹۹ نفر
۱۳,۹۱۶ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر