عکس رهبر جدید

بایگانی رشد آموزش فیزیک

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۲۹. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش فیزیک» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 0% )
خوب
( 50% )
متوسط
( 50% )
ضعیف
( 0% )
۱۵۷ نفر
۹,۶۲۳,۸۴۳ نفر
۱۴,۶۴۱ نفر
۱۰,۳۳۱ نفر