افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش فیزیک» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 0% )
خوب
( 0% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 0% )
۸۵ نفر
۸,۸۹۳,۶۹۴ نفر
۱,۶۱۲ نفر
۴,۴۷۲ نفر