عکس رهبر جدید
header ertebat

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش مشاور مدرسه» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 2)
عالی
( 1 نفر   50% )
خوب
( 1 نفر   50% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۹۰ نفر
۹,۶۲۴,۲۹۰ نفر
۳۳۹ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر