عکس رهبر جدید
header ertebat

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش مشاور مدرسه» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 5)
عالی
( 3 نفر   60% )
خوب
( 1 نفر   20% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   20% )
۲۱۰ نفر
۱۱,۶۱۱,۹۷۸ نفر
۱۵,۱۹۵ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر