عکس رهبر جدید
header ensani

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش تاریخ» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 11)
عالی
( 2 نفر   18.2% )
خوب
( 8 نفر   72.7% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   9.1% )
۲۴۷ نفر
۱۱,۶۱۲,۲۴۸ نفر
۱۵,۴۶۵ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر