عکس رهبر جدید
header ensani

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش تاریخ» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 5)
عالی
( 1 نفر   20% )
خوب
( 3 نفر   60% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   20% )
۸۰ نفر
۹,۶۲۴,۳۶۱ نفر
۴۱۰ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر