عکس رهبر جدید

بایگانی رشد آموزش زبان‌ های خارجی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۳۴. پاییز ۱۴۰۰
  • شماره ۱۳۳. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش زبان‌های خارجی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 3)
عالی
( 1 نفر   33.3% )
خوب
( 1 نفر   33.3% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   33.3% )
۱۵۲ نفر
۱۱,۶۱۱,۹۳۴ نفر
۱۵,۱۵۱ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر