عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش فنی‌حرفه‌ای و کاردانش» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی :
عالی
( 0% )
خوب
( 0% )
متوسط
( 0% )
ضعیف
( 0% )
۷۴ نفر
۹,۶۲۴,۰۸۵ نفر
۱۳۴ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر