عکس رهبر جدید
header payeh

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش علوم زمین» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 4)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 4 نفر   100% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۲۰۴ نفر
۱۱,۶۱۲,۲۳۹ نفر
۱۵,۴۵۶ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر