عکس رهبر جدید
header payeh

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش علوم زمین» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 3)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 3 نفر   100% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۵۹ نفر
۹,۶۲۴,۳۵۴ نفر
۴۰۳ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر