عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش علوم اجتماعی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 13)
عالی
( 4 نفر   30.8% )
خوب
( 4 نفر   30.8% )
متوسط
( 3 نفر   23.1% )
ضعیف
( 2 نفر   15.4% )
۱۵۳ نفر
۱۱,۶۱۲,۰۱۴ نفر
۱۵,۲۳۱ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر