عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش علوم اجتماعی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 3)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 2 نفر   66.7% )
متوسط
( 1 نفر   33.3% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۱۰۰ نفر
۹,۶۲۴,۳۰۳ نفر
۳۵۲ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر