افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش علوم اجتماعی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 2)
عالی
( 0 نفر   0% )
خوب
( 1 نفر   50% )
متوسط
( 1 نفر   50% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۸۳ نفر
۸,۹۰۸,۳۵۶ نفر
۱,۸۵۵ نفر
۶,۵۱۰ نفر