عکس رهبر جدید
header ertebat

بایگانی رشد فناوری آموزشی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد فناوری آموزشی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 11)
عالی
( 5 نفر   45.5% )
خوب
( 5 نفر   45.5% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   9.1% )
۲۴۴ نفر
۱۱,۶۱۱,۴۰۴ نفر
۱۴,۶۲۱ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر