عکس رهبر جدید
header ertebat

بایگانی رشد فناوری آموزشی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰
  • شماره ۷. فروردین ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد فناوری آموزشی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 7)
عالی
( 3 نفر   42.9% )
خوب
( 3 نفر   42.9% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   14.3% )
۱۱۹ نفر
۹,۶۲۴,۱۲۹ نفر
۱۷۸ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر