عکس رهبر جدید

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش شیمی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 3)
عالی
( 3 نفر   100% )
خوب
( 0 نفر   0% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 0 نفر   0% )
۵۳ نفر
۹,۶۲۴,۲۶۵ نفر
۳۱۴ نفر
۱۴,۷۴۹ نفر