عکس رهبر جدید

بایگانی رشد آموزش شیمی

بایگانی سال 1400

  • شماره ۱۳۲. پاییز ۱۴۰۰
  • شماره ۱۳۱. بهار ۱۴۰۰

افکارسنجی

محتوای ارائه شده مجله «رشد آموزش شیمی» در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 8)
عالی
( 5 نفر   62.5% )
خوب
( 2 نفر   25% )
متوسط
( 0 نفر   0% )
ضعیف
( 1 نفر   12.5% )
۱۲۸ نفر
۱۱,۶۱۱,۸۶۹ نفر
۱۵,۰۸۶ نفر
۱۸,۴۰۵ نفر