دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۱۶

نمایش شماره

رشد آموزش پیش دبستانی
شماره ۳۶. بهار ۹۷

یادداشت سردبیر

برای شادی ‌های کودکان برنامه ‌ریزی کنیم/ دکتر فرخنده مفیدی

آموزشی

Ÿبرنامه‌ های درسی نوین در آموزش ‌و پرورش پیش ‌دبستان/ دکتر فرخنده مفیدی

Ÿمربیان پیش ‌دبستان و شناخت مهارت‌ های هنری/ دکتر مرجان کیان

گزارش

قصه‌ هایم برای تو: گزارشی از نخستین همایش قصه‌ گویی مؤسسه کشوری مهد قرآن/ امیرمحمد حسینی

آموزشی

هدایت فراگیر/ مرتضی مجدفر

اطلاع ‌رسانی

دوستدار کودکان

آموزشی

Ÿکودکان و حوادث طبیعی/ مرتضی طاهری

Ÿچگونه با کودک درباره «اخبار ترسناک» صحبت کنیم؟/ سیدغلامرضا فلسفی

شهد کلام وحی

تربیت دینی تنها انتقال اطلاعات دینی به کودک نیست!/ مسعود تهرانی فرجاد

آموزشی

Ÿ• فریاد ایهاالناس زمین!/ فریده عصاره

Ÿ• غذا دادن به کودک آزادی نه اجبار/ دکتر مرجان گودرزی

Ÿ• پرورش هوش در دوران پیش از دبستان/ دکتر ژیلا عزیزی

Ÿضرورت آموزش چندفرهنگی در پیش ‌دبستان/ زری آقاجانی، علیرضا صادقی

Ÿتأثیرات آموزش پیش ‌دبستانی در مهارت خواندن و نوشتن/ نرگس گل ‌محمدی

Ÿآشتی با طبیعت؛ نیاز کودکان امروز/ فریبرز محمدی فارسانی، رضا نوروزی

Ÿکودک ‌آزاری، ابعاد و انواع آن/ دکتر نیره شاه‌ محمدی

Ÿچرایی گرایش دختران خردسال به آرایش و خودآرایی/ مریم حسینی

پژوهشی

شناسایی صلاحیت‌ های حرفه ‌ای/ مینا نجفی

آموزشی

Ÿمقاله و مقاله‌ نویسی: بخش دوم/ افسانه حجتی طباطبایی

Ÿبه فکر آینده من هم باش/ دکتر فردین علیخواه

معرفی کتاب

دنیای کودکی‌ام/ دکتر مریم باریک‌ بین

عنوان
نویسنده

فرخنده مفیدی

اظهارنظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید