اخبار - جشنواره کتاب رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد منصوب شد
۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۵۵
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حکمی «دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد» را منصوب کرد.
[ تعداد بازدید : ۲۸ ]
سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
داوری جشنواره هجدهم به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
تمام فرایند داوری هجدهمین جشنواره کتاب رشد، امسال به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
[ تعداد بازدید : ۶۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
هفدهمین کتاب «جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد» به پایان رسید
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
هفدهمین جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد با شرکت جمع زیادی از ناشران آموزشی، چهره‌های فرهنگی و مسئولان آموزش و پرورش در محل مدرسه دارالفنون با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
[ تعداد بازدید : ۵۲۵ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
کتاب‌خوانی بسته یادگیری را کامل و باعث رونق بازار نشر آموزشی می‌شود
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۰۱
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه باید به جای کتاب درسی باید به سراغ بسته یادگیری برویم، گفت: کتاب‌خوانی بسته یادگیری را کامل و باعث رونق بازار نشر آموزشی می‌شود.
[ تعداد بازدید : ۴۶۸ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
عدم توجه صدا و سیما به «اعتبارنامه» در تبلیغ کمک درسی‌ها
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: بر اساس مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، مرجع انحصاری اعطای «اعتبارنامه» به مواد و رسانه‌های آموزشی و تربیتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است اما در تبلیغات صدا و سیما به این داشتن و نداشتن اعتبارنامه توجه نمی‌شود
[ تعداد بازدید : ۴۵۷ ]
خبرگزاری فارس
کتاب‌های آموزشی نامناسب از مصادیق فساد در تعلیم‌و‌تربیت است
۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۸:۵۲
[ تعداد بازدید : ۴۲۷ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
«آدم کوچولوی جدید» به نامزدهای گروه ادبیات نونهالان پیوست
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۳
[ تعداد بازدید : ۵۰۳ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
«مرشد و پهلوان» در شمار نامزدهای گروه هنر تخصصی
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷
[ تعداد بازدید : ۶۱۷ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
«فرهنگ اعلام قرآن» در زمره نامزدهای گروه آموزش و معارف قرآن
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۹
[ تعداد بازدید : ۵۳۹ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
«تربیت سالم در مدرسه» عنوان یکی از نامزدهای گروه آداب و مهارت‌های زندگی
۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳
[ تعداد بازدید : ۵۸۸ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی