اخبار - سامان‌ بخشی | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

واکاوی موانع اجرایی مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش
۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در این جلسه بر بررسی نقد موجود بر سازمان پژوهش به‌منظور نبود حمایت صحیح و بیان قرائت‌های مختلف بخش‌های گوناگون در خصوص سامان‌دهی منابع آموزشی تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۱۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
ساماندهی منابع و رسانه‌های تربیتی – آموزشی غیرمکتوب گامی به جلو در مسیر همگرایی و هم‌افزایی
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
درخواست‌هایی که از ابتدای امسال در سامانه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه‌ها و تجهیزات آموزشی برای بررسی آثار و محصولات ثبت و توسط ذینفعان پیگیری شده‌اند؛ در فرایند بررسی قرار گرفته‌اند و برخی امتیاز لازم برای صدور اعتبارنامه را دریافت کرده‌اند.
[ تعداد بازدید : ۱۱۳ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دوره آموزش مجازی آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران برگزار شد
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸
محمدابراهیم محمدی از برگزاری اولین دوره آموزشی مجازی با عنوان «آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران» با هدف دانش‌افزایی معاونان و مدیران گروه‌های دفاتر برنامه‌ریزی و تولید بسته‌های تربیتی و یادگیری در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی در سطح ملی خبر داد.
[ تعداد بازدید : ۲۱۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
ناشران آموزشی در تعامل با سازمان پژوهش محتوای مناسب تولید می‌کنند
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۹
محمدابراهیم محمدی: ظرفیت همکاری با بخش غیردولتی فرصت قابل تأمل و قابل دفاعی است.
[ تعداد بازدید : ۱۵۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
بخش خصوصی یاور منابع آموزشی
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: با ناشران مقابله نداریم، بلکه مواجهه خواهیم داشت و در این مواجهه به استاندارها توجه جدی خواهیم کرد. با بخش خصوصی، نه به صورت ایجابی مطلق و نه سلبی مطلق، برخورد نخواهیم کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۷۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای آموزش در شرایط کرونا
۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۷
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی گفت: تصمیم داریم از ظرفیت بخش غیردولتی برای آموزش در شرایط کرونا استفاده کنیم.
[ تعداد بازدید : ۱۴۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
محمدی در جمع ناشران: ناشران یک ظرفیت برای آموزش وپرورش محسوب می‌شوند
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در نشست ناشران آموزشی گفت: ما به یک همکاری و تفاهم بلندمدت با ناشران و خروجی‌های پایدار می‌اندیشیم و به سهم خود حاضریم در این موضوع تسهیل‌گری کنیم و در برداشتن موانع همکاری اهتمام کنیم.
[ تعداد بازدید : ۱۰۴ ]
ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
وزیر آموزش وپ‍رورش طی بخش‌نامه‌ای بر ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۹۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
سازمان پژوهش از محصولات و منابع آموزشی و تربیتی حمایت می‌کند
۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۲۸
به گزارش واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نخستین جلسه ساماندهی منابع مکتوب با حضور مدیران عامل و رؤسای اصناف نشر کتاب کودک و نوجوان و کمک آموزشی در محل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی برگزار شد.
[ تعداد بازدید : ۱۱۸ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
تدوین استانداردهای تولید بسته‌های آموزشی دوره پیش دبستان در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
با مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، مسئولیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی و هدایت تولید بسته‌های آموزشی و تربیتی دوره‌های مختلف تحصیلی به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی واگذار شده است.
[ تعداد بازدید : ۱۴۳ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی