اخبار - سامان‌ بخشی | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

معرفی ۳۵۳ کتاب مناسب جدید برای دوره‌های آموزشی
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی، در تازه‌ترین فهرست خود، ۳۴۴ عنوان کتاب آموزشی و تربیتی مناسب را برای دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم، فنی و حرفه‌ای و کاردانش و پیش‌دبستانی منتشر کرده است.
[ تعداد بازدید : ۵۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
ناشران آموزشی در تعامل با سازمان پژوهش محتوای مناسب تولید می‌کنند
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۹
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
بخش خصوصی یاور منابع آموزشی
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: با ناشران مقابله نداریم، بلکه مواجهه خواهیم داشت و در این مواجهه به استاندارها توجه جدی خواهیم کرد. با بخش خصوصی، نه به صورت ایجابی مطلق و نه سلبی مطلق، برخورد نخواهیم کرد.
[ تعداد بازدید : ۹۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
محمدی در جمع ناشران: ناشران یک ظرفیت برای آموزش وپرورش محسوب می‌شوند
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در نشست ناشران آموزشی گفت: ما به یک همکاری و تفاهم بلندمدت با ناشران و خروجی‌های پایدار می‌اندیشیم و به سهم خود حاضریم در این موضوع تسهیل‌گری کنیم و در برداشتن موانع همکاری اهتمام کنیم.
[ تعداد بازدید : ۵۱ ]
ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
وزیر آموزش وپ‍رورش طی بخش‌نامه‌ای بر ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
سازمان پژوهش از محصولات و منابع آموزشی و تربیتی حمایت می‌کند
۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۲۸
به گزارش واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نخستین جلسه ساماندهی منابع مکتوب با حضور مدیران عامل و رؤسای اصناف نشر کتاب کودک و نوجوان و کمک آموزشی در محل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی برگزار شد.
[ تعداد بازدید : ۷۳ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
تدوین استانداردهای تولید بسته‌های آموزشی دوره پیش دبستان در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۰۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
با مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش، مسئولیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی و هدایت تولید بسته‌های آموزشی و تربیتی دوره‌های مختلف تحصیلی به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی واگذار شده است.
[ تعداد بازدید : ۹۷ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
استانداردهای فضای سبز مدارس در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تدوین می‌شود
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۲
تهیه و تدوین اسناد استاندارد راهنمای تولید مواد، وسایل، رسانه‌ها، تجهیزات و فضای آموزشی بخش‌های مختلف آموزش و پرورش به طور مشترک بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و معاونت‌های مرتبط در سطح وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
[ تعداد بازدید : ۱۱۳ ]
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / واحد سامان بخشی
انتصاب رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۹
محمدابراهیم محمدی طی حکمی رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب و مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۱۱۴ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
کتاب‌های مناسب برای دوره‌های ابتدایی و متوسطه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
دبیرخانه سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی ۳۰ عنوان کتاب مناسب برای دوره‌های ابتدایی و متوسطه را معرفی کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۵ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی