اخبار - سامان‌ بخشی | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد منصوب شد
۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۵۵
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حکمی «دبیر هجدهمین دوره جشنواره کتاب‌های آموزشی و تربیتی رشد» را منصوب کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۸ ]
سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
داوری جشنواره هجدهم به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۷
تمام فرایند داوری هجدهمین جشنواره کتاب رشد، امسال به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
[ تعداد بازدید : ۵۶ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
واکاوی موانع اجرایی مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش
۰۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در این جلسه بر بررسی نقد موجود بر سازمان پژوهش به‌منظور نبود حمایت صحیح و بیان قرائت‌های مختلف بخش‌های گوناگون در خصوص سامان‌دهی منابع آموزشی تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۲۲ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
ساماندهی منابع و رسانه‌های تربیتی – آموزشی غیرمکتوب گامی به جلو در مسیر همگرایی و هم‌افزایی
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
درخواست‌هایی که از ابتدای امسال در سامانه کنترل کیفیت مواد، وسایل، رسانه‌ها و تجهیزات آموزشی برای بررسی آثار و محصولات ثبت و توسط ذینفعان پیگیری شده‌اند؛ در فرایند بررسی قرار گرفته‌اند و برخی امتیاز لازم برای صدور اعتبارنامه را دریافت کرده‌اند.
[ تعداد بازدید : ۱۱۹ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دوره آموزش مجازی آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران برگزار شد
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۸
محمدابراهیم محمدی از برگزاری اولین دوره آموزشی مجازی با عنوان «آشنایی با فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران» با هدف دانش‌افزایی معاونان و مدیران گروه‌های دفاتر برنامه‌ریزی و تولید بسته‌های تربیتی و یادگیری در زمینه تدوین استانداردهای آموزشی در سطح ملی خبر داد.
[ تعداد بازدید : ۲۴۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
ناشران آموزشی در تعامل با سازمان پژوهش محتوای مناسب تولید می‌کنند
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۹
محمدابراهیم محمدی: ظرفیت همکاری با بخش غیردولتی فرصت قابل تأمل و قابل دفاعی است.
[ تعداد بازدید : ۱۶۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
بخش خصوصی یاور منابع آموزشی
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: با ناشران مقابله نداریم، بلکه مواجهه خواهیم داشت و در این مواجهه به استاندارها توجه جدی خواهیم کرد. با بخش خصوصی، نه به صورت ایجابی مطلق و نه سلبی مطلق، برخورد نخواهیم کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۹۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای آموزش در شرایط کرونا
۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۷
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی گفت: تصمیم داریم از ظرفیت بخش غیردولتی برای آموزش در شرایط کرونا استفاده کنیم.
[ تعداد بازدید : ۱۵۶ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
محمدی در جمع ناشران: ناشران یک ظرفیت برای آموزش وپرورش محسوب می‌شوند
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۱
سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در نشست ناشران آموزشی گفت: ما به یک همکاری و تفاهم بلندمدت با ناشران و خروجی‌های پایدار می‌اندیشیم و به سهم خود حاضریم در این موضوع تسهیل‌گری کنیم و در برداشتن موانع همکاری اهتمام کنیم.
[ تعداد بازدید : ۱۰۹ ]
ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
وزیر آموزش وپ‍رورش طی بخش‌نامه‌ای بر ممنوعیت توزیع و فروش کتاب‌های کمک‌درسی بدون تأیید سازمان پژوهش تأکید کرد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی