عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش هنر
شماره ۵۲. پاییز ۹۷

نوید تغییر/ کاوه تیموری
خواص تصویری حروف و نشانه نوشته (گپ و گفتی با دامون خانجانزاده، طراح گرافیک و نشانه نوشته)/ هیئت تحریریه رشد آموزش هنر
تحلیل شیوه ها و روند ارزشیابی درس های فرهنگ و هنر و کار و فناوری پایه هفتم، در استان خراسان رضوی/ مجتبی خاکشور، مهران هوشیار، محسن شهرستانی
هنر در ساحل همیشه آفتابی، گفت و گو با دبیران هنر استان بوشهر/ هیئت تحریریه رشد آموزش هنر
روش های صمیمانه در تدریس هنر/ محمدعلی اشرفی
گزارشی از جشنواره تجربیات برتر در آموزش هنر، گامی در گسترش تجربه ها/ مجتبی بابائیان
محمدعلی فرزبود؛ مدرس هنر آذربایجانی/ کاوه تیموری
دانش صداسازی / مارال یغمائیان
کاربردی کردن هنر در کلاس درس، گفت و گو با هومان عباسی دبیر هنر مدارس شیراز/ هیئت تحریریه رشد آموزش هنر
هر مسافر یک عکاس است!/ مهسا قبایی
نخستین مرکز رسمی آموزش هنرهای سنتی در دوره معاصر/ اکرم نجفی پور
فنون و روش های ساخت هنر مینای خانه بندی معاصر/ زهرا احمدی خطیر
مروری برساخت و تزیینات روی قلمدان در دوره صفوی/ محرمعلی بهرامی
تأثیر جنگ در افغانستان بر نقوش فرش افغان ها/ فرزانه جعفری
طراحی فرش و گلدوزی با کمک نرم افزار/ مصطفی سهرابلو