اخبار - انتصاب‌ها | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

سرپرست معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی منصوب شد
۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
معاون وزیر آموزش و پرورش در ابلاغی سرپرست معاونت فناوری آموزشی دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب کرد.
[ تعداد بازدید : ۲۶۱ ]
سایت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در حوزه ساماندهی منابع آموزشی ـ تربیتی منصوب شد
۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۹:۰۴
سیدسعید بدیعی به عنوان مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در حوزه ساماندهی منابع آموزشی ـ تربیتی منصوب شد.
[ تعداد بازدید : ۲۰۹ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
معاونان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی منصوب شدند
۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲
معاون وزیر آموزش و پرورش با صدور ابلاغ‌هایی معاونان دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب کرد.
[ تعداد بازدید : ۴۴۰ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
سرپرست گروه تولید محتوای الکترونیکی شبکه رشد منصوب شد
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۰
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، سرپرست گروه تولید محتوای الکترونیکی شبکه رشد را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۳۶۹ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دبیران شورای سیاست‌گذاری و ارزیابی مجلات رشد منصوب شدند
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با صدور ابلاغ‌هایی دبیران شورای سیاست‌گذاری و ارزیابی مجلات رشد تخصصی، عمومی بزرگسال و دانش‌آموزی را منصوب کرد.
[ تعداد بازدید : ۳۹۶ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی منصوب شد
۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۹:۵۴
محمدابراهیم محمدی در این ابلاغ بر عملیاتی‌سازی مفاد بخشنامه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش در راستای تحقق هدف‌های آموزش و پرورش تأکید کرده است.
[ تعداد بازدید : ۲۳۱ ]
انتصاب مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در تولید ویژه‌نامه رشد پروژه‌های استانی ـ منطقه‌ای ـ مدرسه‌ای
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۴
این ویژه‌نامه‌ها اهداف عملیاتی آموزشِ حداقل یک مهارت مفید برای کسب معاش حلال و گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت‌های مورد نیاز جامعه را محقق خواهند کرد.
[ تعداد بازدید : ۳۳۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دبیر یازدهمین جشنواره دوسالانه عکس رشد منصوب شد
۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۹
توسعه عکس‌های مناسب حوزه تعلیم و تربیت به منظور بهبود فرایند یاددهی‌ـ یادگیری، تحقق اهداف برنامه تحول بنیادین آموزش و پرورش و ارتقاء سطح تولیدات بسته‌‌های یادگیری از جمله اهدافی است که این جشنواره دنبال می‌کند.
[ تعداد بازدید : ۴۶۸ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
دبیر پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد منصوب شد
۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۵۳
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طی ابلاغی سید سعید بدیعی را به عنوان «دبیر پنجاهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد» منصوب نمود
[ تعداد بازدید : ۳۸۱ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
انتصاب مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در شبکه رشد
۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۲
محمدابراهیم محمدی طی حکمی مشاور مدیرکل در شبکه ملی رشد را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۲۶۷ ]
انتصاب اعضای هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۴۰
دکتر حسن ملکی طی حکمی اعضای هیئت مدیره انتشارات مدرسه را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۲۴۸ ]
انتصاب مشاور رسانه‌ای مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
محمدابراهیم محمدی طی حکمی مشاور رسانه‌‌ای مدیرکل را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۲۶۵ ]
انتصاب اعضای کارگروه تدوین و طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی و ترکیبی
۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی طی حکمی اعضای کارگروه تدوین و طراحی الگوی برنامه درسی آموزش مجازی و ترکیبی را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۲۱۲ ]
انتصاب رئیس هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
دکتر حسن ملکی طی حکمی رئیس هیأت مدیره انتشارات مدرسه را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۱۹۵ ]
واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
انتصاب رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۸:۴۹
محمدابراهیم محمدی طی حکمی رئیس گروه تدوین استاندارد تولید مواد و رسانه‌‌های مکتوب و مشاور مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی را منصوب نمود.
[ تعداد بازدید : ۲۸۵ ]
منبع: واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
صفحه ۱ از ۲