عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۴. دی ۹۹

یادداشت سردبیر

• مترو یا هواپیما / مهدی واحدی
 

مبانی فناوری آموزشی

استارتِ استارت آپ‌ها؛ تاریخچه ظهور استارت آپ‌های آموزشی / سید امیر آقایی

خیلی دور، خیلی نزدیک؛ مروری بر یادگیری ریموت در دوران همه‌گیری ویروس کرونا / سوسن بالغی زاده
 

کاربرد فناوری آموزشی

درس افزارهای معلم ساخته؛ تجربه آموزشی درس علوم با روش معکوس / مصطفی سهرابلو

به گوش باشید، آموزش با پادکست؛ همیشه و هر جا / مریم فلاحی
 

جهش تولید فناورانی

مدیریت آموزش و یادگیری؛ معرفی یک سامانه بومی / مهدی آهنگری
 

پرونده ویژه

تعریف و چیستی / محسن کردلو

انواع مراکز یادگیری؛ ضرورت راه اندازی مراکز یادگیری / مهرناز گوهری، محسن کردلو

الگوهای طراحی مراکز یادگیری / آزاده مدق

برنامه ریزی یک مرکز یادگیری / سمیه مهتدی

طراحی مراکز یادگیری / الهه خاطری

هر مدرسه یک مرکز یادگیری / لیلا سلیقه دار

مرکز یادگیری کارآمد / الهام خاطری
 

طراحی و تولید منابع یادگیری

ارتباط مؤثر با طراحی آموزشی / هدیه سپاسی

نشان بگیریم؛ بازی وار سازی‌ها در طراحی آموزشی / رقیه سلیقه دار
 

تربیت فناورانه

تربیت زیر سایه رسانه!؛ میزگردی با حضور کارشناسان تربیت و رسانه/ تهیه و تنظیم: حسین غفاری

پژوهش و ارزشیابی

کتاب باز!؛ آزمون منبع باز، روشی برای سنجش / عباس حیدری

سنجش تکوینی؛ معرفی نمونه‌ها / سید احمد رحیمی و همکاران
 

گزارش و گفت و گو

• یادگیری واقعی در بستر فضای مجازی؛ گفت و گو با دکتر محسن میرمحمد صادقی و مهندس محمدرضا بیاتی از مؤسسه پژوهشی آموزشی نموبال / محمدحسین  دیزجی


عنوان
نویسنده

مهدی واحدی
کارشناس حوزه فناوری و نوآوری ، سید امیر آقایی
دکترای تکنولوژی آموزشی ، سوسن بالغی‌زاده
دبیر علوم تجربی ، مصطفی سهرابلو
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی ، مریم فلاحی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، محسن کردلو
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی؛ محسن کردلو ، مهرناز گوهری
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، آزاده مدق
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی ، سمیه مهتدی
صفحه ۱ از ۲