عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۸. اردیبهشت ۹۹

عنوان
نویسنده

سردبیر ، فریدالدین حداد عادل
کارشناس و مؤلف کتاب‌های آموزشی ویژه معلمان ، دکتر مرتضی مجدفر
سعید وزیری
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی ، آموزگار پایه ششم ابتدایی ، کارشناس ارشد برنامه درسی و متخصص آموزش دانشگاه فلوردیا ؛ مترجم: پوریا ربیعی فارسیجانی ، ملیسا کلی
دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی و معاون آموزشی ابتدایی ، سمیه مهتدی
دانشجوی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان قزوین ، مانوئل ویلبولد ؛ ترجمه: مینا قراگوزلی
دکتر مهدی حسین‌زاده
کارشناس و پژوهشگر آموزشی ، دکتر مرتضی مجدفر
صفحه ۱ از ۲