عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۳. آذر ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتر فریدالدین حداد عادل
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ، دکتر عادل پیغامی
رئیس گروه بررسی منابع و سرمایه‌های آموزش‌پرورش در شورای عالی آموزش‌وپرورش ، خلیل جوادیار
دبیر جشنواره فیلم رشد ، وحید گلستان
طراح و پژوهشگر آموزشی ، مدیر پروژه ؛ هیوا علی‌زاده ، علیرضا لولاگر
نویسنده: جاشوا هایمن ؛ ترجمه و تلخیص: محمدامین اسپروز
صفحه ۱ از ۲