نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۸. اردیبهشت ۹۸

یادداشت سردبیر
- دوازده اردیبهشت روز گرامی معلم، مبارک باد/ عادل یغما

تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی
- شناخت پایه‌های تکنولوژی آموزشی/ محمد هاشمی
- مفهوم تعامل در موقعیت‌های‌یاددهی ـ یادگیری مجازی/ محمد علیزاده

کاربرد تکنولوژی آموزشی
- هوش‌های چندگانه در کلاس علوم تجربی/ مصطفی سهرابلو
- زنگ فیلم/ روح‌الله مالمیر

طراحی و تولید
کولیس ورنیه ساده بسازیم/ فاطمه شهزادی
در جست‌وجوی کیفیت/ لیلا سلیقه‌دار، اعظم احمدی

پژوهش و نوآوری
- آزمایش با پیچ و تاب‌های خلاقانه/ مصطفی سهرابلو
- چگونه مقاله پژوهشی بنویسیم ـ نحوه تهیه رئوس مطالب/ ترجمه احمد شریفان، زهره عالمین
- ‌با هم مقاله پژوهشی بنویسیم/ زهره معین

مدیریت یادگیری الکترونیکی
- مدیریت طراحی آموزشی در محیط‌های الکترونیکی با الگوی گانیه/ سوسن بالغی‌زاده، مرضیه کشاورز محمدیان

خبر و اطلاع‌رسانی
- معلمی که پژوهشگر تربیت می‌کند/ محمدحسین دیزجی

معرفی کتاب
- وقتی ریاضی جذاب و شیرین می‌شود/ محمدحسین دیزجی

ما و خوانندگان
- فردا دیر است/ سمانه فضلی
- جدول فیلم
تصویر و تفسیر/ خدیجه انصاری

آموزه‌های تربیتی، فرهنگی
- آزمایش یک دقیقه‌ای نیم‌کره‌های ماگدبورگ/ احمد عادل‌دوست

عنوان
نویسنده

ترجمه و تلخیص از محمد هاشمی
مصطفی سهرابلو، دبیر آموزشوپرورش- شهرستان بیجار
محمد علیزاده، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
فاطمه شهزادی، دبیر بازنشسته
سوسن بالغی زاده، دکترای تکنولوژی آموزشی ؛ مرضیه کشاورز محمدیان، هنرآموز منطقه 6 تهران و کارشناسارشد تکنولوژی آموزشی
مصطفی سهرابلو، دبیر علوم تجربی شهرستان بیجار
نوشته لاری روزاکیس / مترجمان: احمد شریفان، کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری ؛ زهره عالمین، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی
صفحه ۱ از ۲ ۲