عکس رهبر جدید

نتایج جستجوی "دفتر انتشارت و فناوری آموزشی"

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، یکی از نقطه عزیمت‌های تحول در وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، یکی از نقطه عزیمت‌های تحول در وزارت آموزش و پرورش و سازمان پژوهش

۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۰۷:۱۳

نشست اعضای دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با رئیس سازمان پژوهش و برنامة‌ریزی آموزشی، مدیرکل دفتر، معاونین و مدیران مجموعه‌های تابعه دفتر برگزار شد.

صفحه ۱ از ۱۰