اخبار - مجلات رشد | دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

۰۵ اسفند ۱۳۹۹
دومین شماره رشد آموزش تربیت بدنی منتشر شد
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تربیت بدنی (دوره بیست و یکم، شماره پی‌درپی ۷۲، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۵۵ ]
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
دومین شماره رشد آموزش تاریخ منتشر شد
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تاریخ (دوره بیست و دوم، شماره پی‌درپی ۷۶، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۴ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۸۳ ]
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
دومین شماره رشد آموزش زبان‌های خارجی منتشر شد
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زبان های خارجی (دوره سی و پنجم، شماره پی‌درپی ۱۳۲، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۸۴ ]
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
نتایج داوری بخش دانش‌آموزی (آزاد و فنی و حرفه‌ای) یازدهمین جشنواره عکس رشد
دبیر یازدهمین جشنواره عکس رشد اعلام کرد با پایان فرایند داوری عکس‌های راه‌یافته به جشنواره عکس رشد در بخش دانش‌آموزی (ازاد و فنی‌وحرفه‌ای)، عکس‌های راه‌یافته به نمایشگاه جشنواره عکس رشد مشخص شدند.
[ تعداد بازدید : ۱۲۲ ]
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
دومین شماره رشد آموزش مشاور مدرسه منتشر شد
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش مشاور مدرسه (دوره شانزدهم، شماره پی‌درپی ۵۷، زمستان ۱۳۹۹) برای مشاوران، معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۵۷ ]
۰۸ بهمن ۱۳۹۹
چهارمین شماره رشد هنرجو منتشر شد
چهارمین شماره ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد هنرجو (دوره اول، شماره پی‌درپی 4، دی 1399) برای هنرجویان هنرستان در 40 صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۷۲ ]
۰۷ بهمن ۱۳۹۹
چهارمین شماره رشد جوان منتشر شد
چهارمین شماره ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد جوان (دوره سی و ششم، شماره پی‌درپی ۳۰۳، دی ۱۳۹۹) برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم در ۴۰ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۸۵ ]
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
چهارمین شماره رشد فناوری آموزشی منتشر شد
چهارمین شماره ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد فناوری آموزشی (دوره سی‌وششم، شماره پی‌درپی ۲۹۲، دی ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۹۳ ]
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
چهارمین شماره رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول منتشر شد
چهارمین شماره ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد برهان ریاضی دوره متوسطه اول (دوره بیست و ششم، شماره پی‌درپی ۱۱۸، دی ۱۳۹۹) ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول در ۳۲ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۹۲ ]
۲۹ دی ۱۳۹۹
دومین شماره آموزش رشد قرآن و معارف اسلامی منتشر شد
دومین شماره فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد قرآن و معارف اسلامی (دوره سی و سوم، شماره پی‌درپی ۱۱۴، زمستان ۱۳۹۹) برای معلمان، دانشجو معلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در ۴۸ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۵۰ ]
۲۷ دی ۱۳۹۹
شروع به کار هیئت انتخاب یازدهمین جشنواره عکس رشد
با پایان یافتن مهلت ثبت نام و ارسال آثار یازدهمین جشنواره عکس رشد، هیئت انتخاب جشنواره کار خود را شروع کرد.
[ تعداد بازدید : ۲۲۶ ]
۲۲ دی ۱۳۹۹
واکاوی تحول در برنامه درسی – دفتر نخست منتشر شد
«واکاوی تحول در برنامه درسی»، دفتر اول از بخش مقالات و گفتارهای مجله رشد آموزش معارف اسلامی است که بنا دارد ضمن ارائه مقالات و گفت‌وگو در قامت و قالب مستقل، ضمن ترویج مدون اندیشه‌ها و آرای تربیتی و آموزشی؛ معلمان کشور را بر خوان آن بخواند و بنشاند.
[ تعداد بازدید : ۱۶۶ ]
۱۵ دی ۱۳۹۹
سومین شماره رشد هنرجو منتشر شد
سومین شماره ماهنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد هنرجو (دوره اول، شماره پی‌درپی ۳، آذر ۱۳۹۹) برای هنرجویان هنرستان در ۴۰ صفحه منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۰۶ ]
۱۰ دی ۱۳۹۹
داوران یازدهمین جشنواره عکس رشد معرفی شدند
دبیر این دوره از جشنواره عکس رشد از انتخاب داوران، با مشورت اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره خبر داد.
[ تعداد بازدید : ۲۶۰ ]
۱۰ دی ۱۳۹۹
مکتب شهید ‌سلیمانی در آیینه‌ مجلات رشد
در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، نمایشگاه مجازی مجموعه تولیدات گروه نشریات رشد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی منتشر شد.
[ تعداد بازدید : ۱۶۵ ]