عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد برهان ریاضی دوره‌ متوسطه دوم
شماره‌ ۶۴. زمستان ۸۸

حرف اول
سردبیر 
ریاضیات در ایران/ خوارزمی‌ها و عیلامی‌ها
پرویز شهریاری 
رسم نمودار f' از روی نمودار تابع f
احمد قندهاری 
کاربردهای قضیه‌ی تقسیم
حمیدرضا امیری 
عدد پی
تونی کریلی، ترجمه‌ی: غلامرضا یاسی‌پور  
المپیاد ریاضی در یوگسلاوی سابق
هوشنگ شرقی  
تابع چند جمله‌ای (1)
میرشهرام صدر 
معرفی سایت‌های ریاضی در جهان
احسان یارمحمدی 
رویکرد هندسی و رویکرد جبری ـ مختصاتی در آموزش هندسه
محمد هاشم رستمی 
نظریه‌ی مجموعه‌های فازی 
دکتر محمدعلی فریبرزی عراقی 
چند مسئله در جبر هندسه و هندسه‌ی تحلیلی
دکتر احمد شرف‌الدین 
با راهیان المپیادهای ریاضی
غلامرضا یاسی‌پور 
معادله‌های سیاله و روش های حل آن‌ها
سیدمحمدرضا هاشمی موسوی  
مسائل برای حل
حل تشریحی مسائل