عکس رهبر جدید

نمایش شماره

ریاضیات ملکه علوم است / سردبیر؛ حمیدرضا امیری

تاریخ ریاضی معاصر ایران / دکتر فرید قاسملو

ریاضیات در سینمای جهان ( عجیب تر از داستان) / احسان یارمحمدی

راه حلی دیگر برای تمرینی از هندسه 2 / مهدی میرزافام

ریاضی، دانشی زیبا، شیرین و دوست داشتنی / سیده صدیقه علوی

آموزش ترجمه متون ریاضی (3) / حمیدرضا امیری

ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی / بهرام دستوریان

توزیع توپ ها در جعبه ها / مصطفی دیداری

ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی / هوشنگ شرقی

تاریخچه مجلات ریاضی ایران / غلامرضا یاسی پور

پای تخته / محرم نژاد ایردموسی

استدلال های اشتباه آمیز در تعیین دامنه توابع / احسان یارمحمدی

استدلال ریاضی و جایگاه آن در ریاضیات مدرسه ای / فهیمه کلاهدوز

مغالطات در محاورات / غلامرضا یاسی پور

پاسخ ایستگاه های اندیشه و ادب ریاضی این شماره

همراه با مخاطبان

مسائلی برای حل

حل مسائل

عنوان
نویسنده

حمیدرضا امیری
دکتر فرید قاسملو
غلامرضا یاسی‌پور
صفحه ۱ از ۲