عکس رهبر جدید

نمایش شماره

سخن سردبیر

پرواز با ریاضی/ حسین نامیساعی

 

ریاضی و مدرسه تفکر

هندسی و مفهومهای هندسی/ محمود نصیری

• ماجراهای کلاس ریاضی؛ محاسبهگر غریب/ داود معصومی مهوار

چطور رسم کنیم؟ مثلث غیرخاص/ فاطمه معینالدینی، جلال سرحدی، حسین کریمی

گزارش لطفاً سر جلسه امتحان مشورت کنید! گزارشی از خانه ریاضیات کرج/ محمدحسین دیزجی

 

ریاضی و کاربرد

بیایید کمی فکر کنیم؛ واکسن کرونا ترسی ندارد!/ خسرو داودی

تخمین در علوم/ روح الله خلیلی بروجنی

ردپای طلایی؛ نسبت طلایی در شانزده اثر باستانی جهان (قسمت اول)/ عباس قلعهپوراقدم

حاج اکبر و نشای ونگون!/ قاسم حسین قنبری

یخها آب میشوند؛ مسئله این است! (قسمت اول) / شراره تقی دستجردی، محسن رحیمیپیرانفر

شاخههای ریاضیات/ جعفر ربّانی

قدرمطلق درد و درمان آن!/ افشین خاصّهخان

غلطهای درستنما/ حسین نامیساعی

همکلاسی من یک ربات است!/ ژما جواهریپور

 

ریاضیات و تاریخ 

دکتر کرمزاده، ریاضیدان و عاشق ریاضیات مدرسهای/ رضا حیدری قزلجه

 

ریاضی و سرگرمی

سرگرمیهای عددی؛ شگفتانه ریاضی و راز آن/ عباس قلعهپوراقدم

مارپیچ تبدیلات هندسی/ خسرو داودی

 

گفتوگو

مخاطبان دیروز و امروز برهان/ امیر باقریاقدم

 

ریاضی و نرمافزار

ماشین هندسه/ فاطمه درویشی

 

ریاضی و مسئله

لذت ریاضی/ لیلا جلیلی

عنوان
نویسنده

حسین نامی‌ساعی
حسین کریمی ، جلال سرحدی ، فاطمه معین‌الدینی
روح‌الله خلیلی
عباس قلعه‌ پور اقدم
قاسم حسین‌قنبری
صفحه ۱ از ۳