عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۸. اردیبهشت ۱۴۰۰

یادداشت سردبیر

آیا از کرونا ممنون باشیم؟! / فریدالدین حداد عادل

 

اندیشه

• ما و دوران پساکرونا / سمیه مهتدی

برنامه درسی در زیست بوم مجازی / اسماعیل فیروزی

فرصت‌طلب باشیم؛‌ قابلیت‌ها و چشم اندازهای آموزش مجازی در زیست بوم جدید آموزش و پرورش / محسن کردلو

دیگر مدرسه مثل قبل نخواهد شد؛ آسیب‌های فضای مجازی در زیست بوم جدید آموزش و پرورش و راهبردهای پیشگیرانه آن / نسرین انصاری

مصلحات آموزش مجازی؛ آموزه های تربیت رسانه‌ای برای معلمان برخط / حسین غفاری

کاهش اثرات سوء فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی / زهرا حامدی نسب

فضای مجازی، شمشیر دو لبه؛ واکاوی تهدیدهای آموزش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی / صادق حامدی نسب

همگام با عصر جدید؛ نگاهی به صلاحیت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز معلم و متعلم / امیر مرادی

مدرسه‌های غیردولتی در پساکرونا / امیر عسگری

دغدغه‌مندان تازه کار؛ والدین و آموزش مجازی / لیلا سلیقه‌دار

 

گفت و گو

تجربه یک پله گذار؛ گفت‌و‌گو با اردوان مجیدی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت / لیلا صمدی

عنوان
نویسنده

فریدالدین حداد عادل
دکترای تکنولوژی آموزشی ، سمیه مهتدی
استان کرمانشاه ، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش شهرستان روانسر ، اسماعیل فیروزی
استان البرز ، مدیر مدرسه عمار ۲ آموزش و پرورش شهر کرج ، محسن کردلو
دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان ، نسرین انصاری
معلم و پژوهشگر تربیت رسانه‌ای ، حسین غفاری
استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند ، آموزگار پایه اول ابتدایی ، زهرا حامدی‌نسب
استان خراسان جنوبی ، آموزگار پایه چهارم ابتدایی شهر بیرجند ، صادق حامدی نسب
سرگروه مشاوره استان کرمانشاه و مدرس دانشگاه فرهنگیان ، امیر مرادی
مدیرعامل بنیاد توسعه علم و فناوری خوارزمی ، امیر عسگری
صفحه ۱ از ۲