عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۲. آبان ۹۹

یادداشت سردبیر
• تفکر در فناوری / مهدی واحدی

مبانی فناوری آموزشی
عامل آموزشی و نقش آن در بهبود کیفیت محیط یادگیری / سمیه مهتدی
موک؛ شیوه‌های استفاده از دوره‌های برخط رایگان در کلاس درس / متین قاسمی سامنی

جهش تربیت فناورانه
خودمراقبتی رسانه‌ای؛ حفظ سلامت جسمانی در استفاده از رسانه / حسین غفاری

کاربرد فناوری آموزشی
کلاس در دستان تو؛ نگاهی بر عناصر و ویژگی‌های اپلیکیشن آموزشی / نسرین سادات حسینی
واقعیت افزوده؛ دگرگونی در فعالیت‌های آموزشی / بهزاد کماسی

پرونده ویژه
آسیب شناسی کاربرد فناوری آموزشی در آموزش و پرورش
معنا شناسی / محسن کردلو
فناوری آموزشی در اسناد بالادستی / امیر مرادی
کاستی‌های کاربرد صحیح / محمد هاشمی
بسته پیشنهادی اثربخش؛ کاربرد صحیح و اثربخش فناوری آموزشی در آموزش و پرورش / نسرین انصاری
فناوری یار مهربان معلم: گفت‌وگو با دکتر محمدعلی رستمی نژاد، استادیار دانشگاه بیرجند

طراحی و تولید منابع یادگیری
بازی کاری؛ نقش بازی‌ها در طراحی آموزشی / رقیه سلیقه‌دار
از خود آغاز کنیم؛ مهارت‌های زندگی در طراحی آموزشی / هدیه سپاسی

گزارش و گفت و گو
زندگی با حساب؛ گفت‌و‌گو با امیر خراسانی، سرگروه کشوری ریاضی دوره متوسطه اول / محمدحسین دیزجی

پژوهش و ارزشیابی آموزشی
سنجش الکترونیکی؛ همتا سنجی و خودارزیابی در عصر دیجیتال / فرخ فیضی
روبریک؛ ابزار نوین ارزشیابی / سارا بنی عامریان

جهش تولید فناورانه
درس اپ؛ تحول در کسب و کار یاددهی یادگیری / محمدحسن سمتی

بیاموزیم
شبکه ملی اطلاعات را درست بشناسیم!

 

عنوان
نویسنده

مهدی واحدی
دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی ، متین قاسمی سامنی
مدرس تربیت رسانه‌ای ، حسین غفاری
خوزستان ، کارشناس تکنولوژی آموزشی و آموزگار پایه چهارم ماهشهر ، نسرین سادات حسینی
شهر گرماب ، منطقه افشار استان زنجان ، دبیر جغرافیا ، بهزاد کماسی
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت ، محسن کردلو
امیر مرادی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، محمد هاشمی
دکترای تکنولوژی آموزشی ، نسرین انصاری
صفحه ۱ از ۲