نمایش شماره

رشد آموزش مشاور مدرسه
شماره ۵۳. پاییز ۹۸

عنوان
نویسنده

دکتر علی اصغر احمدی
دکتر علی اصغر احمدی
حیدر بایزیدی، کارشناس مشاوره اداره آموزش و پرورش منطقه زیویه، استان کردستان
به انتخاب دکتر حسین داودی
مهتاب فردی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
دکتر آدیس کراسکیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهنام حکمتی، مشاور و دانشجوی دکتری کارآفرینی بین‌الملل
مهکامه حسینی، دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان
تهیه و تنظیم: محمود اردوخانی
صفحه ۱ از ۲

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید