عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد معلم
شماره ۲. آبان ۹۸

عنوان
نویسنده

زهرا فرنیا
هیات علمی دانشگاه تهران ، نرگس سجادیه
دبیر ریاضی و دکترای برنامه‌ریزی درسی ، محمد نیرو
کارشناس ارشد جامعه‌ شناسی ، کاوه تیموری
خراسان رضوی ، شهرستان طرقبه شاندیز ، دبیرستان دخترانه شهید انوری (دوره اول) ، مژگان امیری
طراح و پژوهشگر در حوزه طراحی محیط‌های یادگیری ، محمد تابش
دبیر شیمی ناحیه یک شیراز ، شکوفه راستگو
نازنین بوذری
کردستان ، آموزگار شهرستان بیجار ، ماشاالله فرمانی
صفحه ۱ از ۳