نمایش شماره

رشد معلم
شماره ۲. آبان ۹۸

عنوان
نویسنده

زهرا فرنیا
نرگس سجادیه، هیات علمی دانشگاه تهران
محمد نیرو، دبیر ریاضی و دکترای برنامه‌ریزی درسی
کاوه تیموری، کارشناس ارشد جامعه‌ شناسی
مژگان امیری، دبیرستان دخترانه شهید انوری (دوره اول)، شهرستان طرقبه شاندیز، خراسان رضوی
محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزه طراحی محیط‌های یادگیری
شکوفه راستگو، دبیر شیمی ناحیه یک شیراز
نازنین بوذری
ماشاالله فرمانی، آموزگار شهرستان بیجار، کردستان
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳