نمایش شماره

رشد آموزش مشاور مدرسه
شماره ۵۲. بهار ۹۸

یادداشت سردبیر
آنچه ما می‌گوییم، آنچه نوجوان می‌خواهد/ دکتر علی‌اصغر احمدی
روانشناسی تربیتی
کارزار «من»ها/ دکتر علی‌اصغر احمدی
روانشناسی تربیتی
خوشبینی و امیدواری نیاز جدّی نسل امروز و فردا/ فهیمه کاکایی،دکتر محمدسعید احمدی
دل‌نوشته
من تنبل نیستم / دکتر محمدجواد آقاجانی
روانشناسی تربیتی
سرسختی روان‌شناختی در دانش‌آموزان/ داریوش عظیمی
آزمون‌های روانی
پرسشنامه اعتیاد به بازی‌های برخط (آنلاین) (POGO)/ دکتر آدیس کراسکیان
یک تجربه
حال خوب، فکر خوب، رفتار خوب را چگونه می‌توان ایجاد کرد؟/ سیده مریم طیبی ماسوله
روانشناسی‌ تربیتی
تأثیر آموزش ابراز وجود بر افزایش عزت نفس و کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان/ زهرا شاهسواری، مهدی علی‌زاده‌لداری
یک تجربه
پنجشنبه‌های مهارتی/ سید حجت‌اله روحانی، سید سعید حسینی
روانشناسی تربیتی
تأثیر باورهای فراشناختی و خودکارآمدی بر شادکامی دانش‌آموزان/ شهاب عزیزیان
اخلاق در متون کهن
هرگز نباید مأیوس شد/ به انتخاب دکتر حسین داودی
روانشناسی‌تربیتی
رابطه سبک‌های مقابله با استرس و تاب‌آوری با میزان آمادگی به اعتیاد/ محمد کرمی

عنوان
نویسنده

فهیمه کاکایی، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دبیر آموزش و پرورش؛ دکتر محمدسعید احمدی، استادیار گروه روانشناسی پردیس فرهنگیان زنجان
دکتر محمدجواد آقاجانی؛ مشاور و مدرس گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
داریوش عظیمی، دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر آدیس کراسکیان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیده مریم طیبی ماسوله، دانشجوی دکترای مشاوره و مشاور هنرستان فنی و حرفه ای نرگس منطقه 4 تهران
زهرا شاهسواری، کارشناس ارشد مشاوره خانواده؛ مهدی علی زاده لداری، کارشناس روان شناسی بالینی
سید حجت اله روحانی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی؛ سید سعید حسینی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
شهاب عزیزیان، کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، خوراسگان
صفحه ۱ از ۲

اظهارنظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید