نمایش شماره

رشد فناوری آموزشی
شماره ۷. فروردین ۹۸

یادداشت
• علم و عمل در آموزش/ سوسن بالغی زاده


تبیین تکنولوژی آموزشی و پداگوژی 
• صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موقعیت‌های مجازی/ محمد هاشمی
• چند رسانه‌ای‌ها در فرایند یاددهی ـ یادگیری/ محمد علیزاده
• اینجا دانش‌آموزان هم یاددهنده هستند/ نوید کاظمی اسکی

کاربرد تکنولوژی آموزشی
• یادگیری خارج از کلاس درس/ فاطمه شعبانی
• زنگ فیلم/ روح‌ا... مالمیر
• دانش‌آموز فیلم‌ساز/ روح‌ا... مالمیر
 
طراحی و تولید
• خلاقیت و کارآفرینی در جشنواره سواد مالی/ لیلا سلیقه‌دار، سکینه سلمانی
• موتور الکتریکی/ فاطمه شهزادی
 
پژوهش و نوآوری
• یادداشت‌برداری از منابع مورد مطالعه/ ترجمه احمد شریفان، زهره عالمین
• با هم مقاله پژوهشی بنویسیم/ زهره معین
 
مدیریت یادگیری الکترونیکی
• راهبردهای تردستی در تدریس/ سوسن بالغی‌زاده
• مدیریت تدریس با استفاده از پیش‌سازمان‌دهنده‌ها/ علی پورعلیرضا توتکله
 
خبر و اطلاع‌رسانی
• شکوفایی خلاقیت‌ها به کمک هنر معماری/   محمدحسین دیزجی
• معرفی کتاب: دستورزی‌های ریاضی/ فرناز بابازاده
• تقویت خلاقیت‌های جسورانه بچه‌ها/ محمدحسین دیزجی
 
ما و خوانندگان
• معلم‌های من/ محمد شیرزادی
• پاسخ‌های تصویر و تفسیر
• آموزه‌های تربیتی، فرهنگی
• شمعِ بدون پروانه ما/ احمد عادل‌دوست

عنوان
نویسنده

دکتر عادل یغما
محمد هاشمی، کارشناس ارشد تکنولوژی
سوسن بالغی زاده، دکترای تکنولوژی آموزشی
فاطمه شعبانی، کارشناس آموزش ابتدایی
نوشته لاری روزاکیس؛ مترجمان: احمد شریفان، کارشناسارشد سنجش و اندازهگیری، زهره عالمین، کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
علی پورعلیرضا توتکله، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
لیلا سلیقه دار، دکترای برنامه ریزی آموزشی ؛ سکینه سلمانی، مدیر دبستان آیین مهر
صفحه ۱ از ۲ ۲