عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد مدرسه‌ فردا
شماره ۲. آبان ۹۷

یادداشت سردبیر
گذار از مدرسه به دانشگاه/ محمد عطاران
اندیشه
• منفعت دوسویه/ سیده فاطمه شبیری
• از دانشگاه تا مدرسه/ محمدحسین فاطمی
• پژوهش ‌های دانشگاهی به افق مدرسه/ آیدا جعفری
• هر کارخانه یک مدرسه؟!/ حازم فری ‌پور
• دانشگاه‌ ها، حلقه‌ وصل نسل جدید/ محمدعلی اسماعیل ‌زاده اصل
• مهمان ما باشید/ فرشته سعیدی
• خدمات متقابل مدرسه و صنعت/ محمدامین اسپروز
• گام به گام تا ارتباطی موفق/ مینا ملک
طنز
• طنز/ کلمه ‌ها و ترکیب ‌های مدرسه‌ های جابلقا/ رویا صدر
تجربه
• هم دانش ‌آموز هم معلم/ فاطمه حسینی
• آینده من در آینه تو/ فریبا موسوی ‌زاده
• سِمی تئاتر «رنگ من، آینده من»/ فریبا سادات
• از تفکر سیستمی تا طراحی مسیر زندگی/ محمدعلی اسماعیل ‌زاده اصل
• نمونه‌ هایی از همکاری صنایع و مدارس/ محمدامین اسپروز
• مدرسه فردا/ محمدحسین معینی
• بازدید از مدرسه فردا؟!/ آتنا برادران
• به کوچکی ‌ام نگاه نکن!/ فریبا موسوی ‌زاده