عکس رهبر جدید

نمایش شماره

رشد آموزش ابتدایی
شماره ۲. آبان ۹۷

یادداشت سردبیر
هدیه های آسمانی/ علیرضا متولی
تقویم ماه
انواع مناسبت های تقویم
گفت و گو ـ معلمان موفق
از اول، کلاس اول: گفت و گو با عباس عسگری، معلم کلاس اول/ الهام فراستی
معرفی کتاب
ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه!/ طاهره برگ ریزان
برنامه درسی
• ریاضی: ارزش مکانی و گسترده نویسی اعداد و اهمیت آن در چهار عمل اصلی/ سپیده چمن آرا
• مطالعات اجتماعی: لذت کاوشگری و درس مطالعات اجتماعی / زهرا یوسفی
• هنر: سلام بر زنگ هنر / فریبا شاپوریان
• قرآن: اشکال های اساسی در تحقق برنامه درسی قرآن / رضا نباتی
مهارت های زندگی
مهارت خودشناسی را چگونه بیاموزیم؟/ فهیمه احمدی
نوشتار
• کوچینگ چیست و چه نیست؟/ دکتر زهرا بازرگان
• شناسایی استعدادهای دانش آموزان با هوش های چندگانه/ بهرام قاسمی نژاد
• نگرش؛ کلید تغییر رفتار خود و دیگران/ علیرضا پیربابا
تجربه ـ تلفیق
برنج هایی که نمی خوریم/ زهرا علیزاده
تجربه مادرانه
از مدیرتون بگو! / کبری محمودی
تجربه های ناب
آموزش کلمات استثنا / صغری ملکی
تجربه
لذت های آزمایش، تمرین مشاهده / رضوان سهرابی زرندی
رویکردهای تربیتی
رویکرد انسان گرا به تربیت/ دکتر علی حسینی خواه
خاطره
همراهان
آلبوم عکس

عنوان
نویسنده

علیرضا متولی
دکتر زهرا بازرگان
کبری محمودی
فریبا شاپوریان
صفحه ۱ از ۲