عکس رهبر جدید

نمایش شماره

حرف اول
تو می توانی!/ محمدرضا امیری
آموزشی
ـ گسترش ایده ها و نتایج/  قاسم حسین قنبری  
ـ مدل سازی  چیست و به چه کار می آید!/ محمدتقی طاهری تنجانی   
ـ ریاضی لذتبخش در کلاس خانم جمشیدی: بخش ۱، مینیمم کردن از طریق بازتاب/ آناهیتا کمیجانی  
ـ بخش پذیری بر عدد ۷/ محمد طبیعی  
ـ لنگه جوراب/  قاسم حسین قنبری   
ـ تقارن در شکل های متناهی/ مقداد قاری  
ـ پای تخته/ دکتر محرم ‌نژاد ایردموسی   
ـ روش دور زدن دِلتا: رقیبی برای رابطه دِلتا در حل معادله درجه دوم/ احسان یارمحمدی    
ـ تعمیم یک الگوی عددی زیبا/ عباس روح الامینی    
ـ بحثی در باب چهارضلعی های محاطی/ حسین کریمی    
ـ مسائل برای حل     
ـ ریاضیات در چند دقیقه/ ترجمه غلامرضا یاسی پور    
ریاضیات در سینمای جهان
سرزمین ستاره ها: بدیع الزمان جزری ـ رئیس الاعمال (رئیس مهندسان)/ احسان یارمحمدی   
آموزش ترجمه متون ریاضی
توابع کَف و سقف/ حمیدرضا امیری  
گفت‌ و گو
گفت و گوی مجله ریاضی رشد برهان با حسین بصیر: ریاضی را ۵/۸۸% زدم!/  محمدرضا امیری  
ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی
ـ ایستگاه اول: جدول واژه های ریاضی با رمز!/ هوشنگ شرقی   
ـ ایستگاه دوم: دو داستان و دو معما!   
ـ ایستگاه سوم: لطیفه های ریاضی!  
پرسش‌ های پیکارجو!
پاسخ‌ ها

عنوان
نویسنده

محمدرضا امیری
قاسم حسین قنبری
محمدتقی طاهری تنجانی
محمد طبیعی
قاسم حسین قنبری
دکتر محرم ‌نژاد ایردموسی
عباس روح الامینی
صفحه ۱ از ۲