عکس رهبر جدید

نمایش شماره

حرف اول

ارتقای تفکر ریاضی!/ حمیدرضا امیری

آموزشی

ـ شمارش از چند طریق/ عنایت‌الله راستی‌زاده

ـ بحثی در باب حجم مخروط/ عباس قلعه پوراقدم

ـ آموزش ترجمه متون ریاضی/ حمیدرضا امیری

ـ هفت سامورایی، هفت شب  !/ دکتر محرم نژاد ایردموسی

ـ مساحت ذوزنقه برحسب چهار ضلع آن/ مهدی قربانی

ـ پای تخته/ دکتر محرم نژاد ایردموسی

ـ ریاضیات در چند دقیقه/ غلامرضا یاسی‌پور

ـ بحثی در باب خطوط متنافر/ حسين کریمی

ـ تعبیر هندسی میانگین‌ها/ علی‌یار کریمی شهماروندی

ـ مسائل برای حل/ هوشنگ شرقی

ـ درباره چند مثال از استدلال‌های اشتباه‌ آمیز هندسی/ احسان یارمحمدی

گفت‌وگو

لذت حل مسئله ـ گفت‌وگو با احمد احسنت، دبیر نمونه ریاضی استان فارس/  هوشنگ شرقی

ریاضیات در سینمای جهان

هاوکینگ/  احسان یارمحمدی

ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی

ـ ایستگاه اول: بازی و سرگرمی با جدول‌های عددی!/  هوشنگ شرقی

ـ ایستگاه دوم: شوالیه‌ها، سربازها، شیاطین و قدیسان!

ـ ایستگاه سوم: خواندنی‌هایی از زندگی ریاضی‌دانان معاصر      

پرسش‌های پیکارجو!

با مخاطبان


پاسخ به نامه‌ها ، ایـمیل‌ها و ...

پاسخ‌ ها

راهنمای حل مسائل

ـ پاسخ پرسش‌های پیکارجو!

ـ پاسخ معماهای ایستگاه اندیشه و ادب ریاضی

عنوان
نویسنده

حمیدرضا امیری
عنایت‌الله راستی‌زاده
عباس قلعه پوراقدم
حمیدرضا امیری
دکتر محرم نژاد ایردموسی
دکتر محرم نژاد ایردموسی
غلامرضا یاسی‌پور
علی‌یار کریمی شهماروندی
صفحه ۱ از ۲