معرفی مجله

رشد مدرسه‌ زندگی

 

در ۳۲ صفحه متن و ۴ صفحه جلد

 هشت شماره در سال تحصیلی

 انتشار از دی‌ماه ۱۳۸۳ تاکنون

نام مجله «رشد مدرسه فردا» از سال ۱۳۹۸ به «رشد مدرسه زندگی» تغییر کرده است.

مدرسه زندگی، نشریه‌ای است در حوزه فاوا و تعلیم و تربیت که مخاطبان آن آموزگاران، دانشجویان معلمان دانشگاه‌های وابسته و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش می‌باشند. مأموریت‌های این نشریه به قرار زیر است:

 توسعه دانش نظری و عملی مخاطبان  نشریه در حوزه فاوا تعلیم و تربیت؛

 معرفی آخرین دستاوردهای آموزش و پرورش جهان در عرصه فاوا و تعلیم و تربیت؛

 معرفی آخرین دستاوردهای آموزش و پرورش ایران در عرصه فاوا و تعلیم و تربیت؛

 توسعه تفکر انتقادی مخاطبان در کاربرد فاوا در تعلیم و تربیت؛

 توانمندسازی مخاطبان نشریه در به‌کارگیری فاوا در تعلیم و تربیت.


نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی ۶۵۸۵ - ۱۵۸۷۵ (ماهنامه‌ رشد مدرسه‌ زندگی)

نشانی پست الکترونیکی مجله
madreseyezendegi@roshdmag.ir